Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest OSK LAJT Dawid Ziarko z siedzibą w ul. Stelmachów 40, 31-341 Kraków
  2. kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem email: biuro@szkolalajt.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w udzielenia odpowiedzi / nawiązania* kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6. posiada Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych o ile nie stanowią inaczej przepisy prawa.
  7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brak możliwości nawiązania kontaktu / udzielenia odpowiedzi
  9. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;