Regulamin obowiązujący w Ośrodku Szkolenia Kierowców LAJT

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców LAJT prowadzi szkolenie kandydatów na kierowców w zakresie kategorii: B
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem (kursant) może rozpocząć szkolenie za zgodą rodziców lub opiekunów na trzy miesiące przed osiągnięciem 18 roku życia – dla kat. B.
 3. Podstawą przyjęcia na kurs jest uzyskanie w Urzędzie zgodnym, z miejscem zameldowania Profilu Kandydata na kierowcę ( PKK).
 4. W ramach szkolenia podstawowego każdy kursant realizuje:
  1. Zajęcia teoretyczne ( 1 godz. = 45 min) – 30 godzin
  2. Zajęcia praktyczne ( 1 godz. = 60 min) – 30 godzin
 5. Każdy kursant ma prawo zrealizować kurs eksternistyczny – zajęcia praktyczne odbywają się po zdanym egzaminie teoretycznym
 6. Każdy kursant ma możliwość skorzystania z jazd doszkalających wg obowiązującego cennika.
 7. Szkolenie podstawowe musi być zakończone egzaminem wewnętrznym, którego pozytywny wynik stanowi podstawę do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 8. Szkolenie praktyczne ( jazdy) ustalane jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem. Jazdy te odbywają się zazwyczaj w godzinach 6-20
 9. Nieobecność lub zmianę terminu jazdy, należy zgłosić instruktorowi prowadzącemu najpóźniej 24 godziny przed umówioną jazdą ( nie licząc świąt i niedziel ). Po przekroczeniu tego terminu obowiązuję opłata za nieobecność: 25 zł za jedną godzinę jazdy umówionej a niewykorzystanej.
 10. Cena dla uczniów i studentów przysługuje na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 11. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany ceny szkolenia, przy zmianie ceny paliw lub wprowadzenia stawki VAT na usługi szkoleniowe
 12. Gdy kursant znajduje się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, szkolenie nie odbędzie się, a kursant zostanie obciążony kosztami takimi jak w przypadku jazd umówionych a niewykorzystanych ( 25 zł / h )
 13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w biurze ośrodka – Ul. Stelmachów 40, 31-341 Kraków. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby OSK LAJT i nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdemu kursantowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby ośrodka.